PRS-1

 

W tym roku Nagrodę Prezeydenta RP przyznaną na targach MSPO 2012 w Kielcach otrzymał przyrząd do rozpoznania skażeń PRS-1, którego jednym z twórców jest spółka Galwes wraz z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii z Warszawy.

 

Dyrektor Instytutu, Roman Jóźwik oraz Wiesław Galewicz, prezes spółki Galwes, odebrali nagrodę z rąk generała broni Lecha Konopki, Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Wręczenie nagrody odbyło się w ramach uroczystej gali rozdania nagród Defender na MSPO 2012.

 

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img